Recyklace Brno

Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy RECYKLACE - PROCHÁZKA s.r.o. v Brně, kde nabízíme likvidaci stavebního odpadu k recyklaci, prodej substrátu štěrkopísku, recyklátu a mulčovací kůry. Věříme že Vám stránky pomůžou v rozhodování, kam uložit suť k recyklaci, nebo kde nakoupit recykláty.

Děkujeme

Tým RECYKLACE - PROCHÁZKA s.r.o.
Jan Procházka

Prodej substrátu štěrkopísku a recyklátu

Historie

Zakladatel firmy pan Ladislav Procházka patřil mezi pár jednotlivců, kteří se v roce 2000 začali zabývat recyklací stavebního odpadu. Je zbytečné popisovat těžké začátky, protože jak známo dobré věci se prosazují těžko, ale panu Procházkovi se díky jeho velkému nadšení, pracovitosti a odvaze podařilo téměř nemožné. Z původního ekologického nadšení se postupem času stal stavební obor, který dnes nabízí širokou škálu podnikatelských aktivit.

Pan Procházka se tomuto oboru věnoval až do své předčasné smrti v roce 2009. Poté převzal firmu jeho syn Jan a úspěšně vede firmu, která se především zabývá likvidací stavebního odpadu recyklací, prodejem substrátu štěrkopísku a recyklátů.

Současnost

Firma v současné době spolupracuje s mnoha stavebními a zahradnickými společnostmi na území celého Jihomoravského kraje.

V naší nabídce najdete například: