Asfaltový recyklát | frakce 0-40

Asfaltový recyklát frakce 0-40

Živicný recyklát je vstupní surovinou pro obalovny nebo jako podkladní vrstva pod živicné povrchy.