Ceník

Recyklace stavební sutě
Betonový odpad do 35x35x35 cm 1t 80 Kč +21% DPH
Betonový odpad s armaturou 1t 350 - 450 Kč +21% DPH
Cihelný odpad 1t 250 Kč +21% DPH
Směsné stavební a demoliční odpady
(asfalt)
1t 350 Kč +21% DPH
Uložení dřevního odpadu 1t 1400 Kč +21% DPH
Výkopová zemina s kameny 1t 250 Kč +21% DPH
Suť na recyklaci (do 0,5t) 1t 1000 Kč +21% DPH
Suť na recyklaci (nad 0,5t) 1t 500 Kč +21% DPH
Betonový recyklát
frakce 0 - 40 mm 1t 100 Kč +21% DPH
0 - 8 mm 1t 60 Kč +21% DPH
8 - 32 mm 1t 150 Kč +21% DPH
32 - 65 mm 1t 130 Kč +21% DPH
Cihlový recyklát
frakce 0 - 8 mm 1t ZDARMA
8 - 32 mm 1t 30 Kč +21% DPH
32 - 64 mm 1t 30 Kč +21% DPH
Asfaltový recyklát
frakce 0 - 32 mm 1t 100 Kč +21% DPH
Prodej kačírku
Kačírek Bratčice 4 - 8 mm 1t 300 Kč +21% DPH
16 - 32 mm 1t 300 Kč +21% DPH
32 - 125 mm 1t 300 Kč +21% DPH
Kačírek Tovačov 16 - 22 mm 1t 600 Kč +21% DPH
Kačírek Čeperka 16 - 32 mm 1t 600 Kč +21% DPH
Kačírek Slovenský 4 - 8 mm 1t 600 Kč +21% DPH
Kačírek Slovenský 16 - 22 mm 1t 600 Kč +21% DPH
Kačírek Slovenský 32 - 65 mm 1t 600 Kč +21% DPH
Prodej písku
Kopaný písek 0 - 4 mm 1t 200 Kč +21% DPH
Křemičitý písek žlutý 0 - 2 mm 1t 350 Kč +21% DPH
Křemičitý písek plážový 0 - 2 mm 1t 700 Kč +21% DPH
Písek Bratčice 0 - 4 mm 1t 200 Kč +21% DPH
Prodej kamenné drtě
Kamenná drť 0 - 32 mm 1t 250 Kč +21% DPH
4 - 8 mm 1t 450 Kč +21% DPH
8 - 16 mm 1t 350 Kč +21% DPH
16 - 22 mm 1t 350 Kč +21% DPH
16 - 32 mm 1t 350 Kč +21% DPH
Prodej substrátu z ornice
Zemina od prosívačky 1t 200 Kč +21% DPH
Substrát nekatrovaný 1t 300 Kč +21% DPH
Substrát katrovaný 1t 400 Kč +21% DPH
Kompost 1t 400 Kč +21% DPH
Prodej mulčovací kůry

Nejmenší odběr 0,5 kubíku.

Mulčovací kůra smrková pod 1 m3 800 Kč +21% DPH
Mulčovací kůra smrková nad 1 m3 700 Kč +21% DPH
Cihly
Cihly z bouračky 1 ks 5 Kč +21% DPH
Konky 1 ks 10 Kč +21% DPH

*změna cen v průběhu roku vyhrazena